top of page
Zoeken
  • olierook98

Uitkomst overleg met gemeente

Overleg coffeeshops en gemeente De drugshandel in de Weimarstraat en de gemeente overleggen ondertussen verder over maatregelen die de straat zouden moeten verbeteren. Hier in het kort de tussenresultaten van die besprekingen per medio juli. Deze resultaten zijn ter kennisname gestuurd aan de winkeliersvereniging in de Weimarstraat, aan Mafuganova en Wij Weimar.


Je reactie

Als je wilt reageren, kun je dat doen via info@wijweimar.nl Wij zorgen dan dat de reactie bij dit nieuwsbericht wordt geplaatst.


Metaaldetectiepoort Na overleg met de gemeente zijn de ondernemers bereid om een metaaldetectiepoort aan te schaffen. Er wordt afgesproken dat de ondernemers zich de komende weken verder oriënteren in dit onderwerp en dat bij het volgende overleg in augustus de voortgang wordt besproken.


Sluitingstijden coffeeshops Afgelopen maand werd al een eerdere sluiting op vrijwillige basis overeengekomen. De ondernemers komen nu met het voorstel om, voor de maanden augustus en september, de sluitingstijden nog verder te beperken. Maandag t/m donderdag sluiten om 23:00 uur en vrijdag en zaterdag sluiten om 00:00 uur.


De gemeente omarmt dit voorstel, maar wel met de kanttekening dat in september gezamenlijk geëvalueerd wordt voordat de sluitingstijden evt. weer versoepelt worden. De ondernemers gaan hiermee akkoord.


Beveiliging (gastheren/-vrouwen)

De ondernemers stellen voor dat elke coffeeshop in de Weimarstraat gebruik gaat maken van eigen beveiliging (dus 1 beveiliger per coffeeshop). De gemeente en de ondernemers komen overeen dat er te allen tijde gecertificeerde beveiligers worden ingezet. De beveiliging zal worden ingezet op alle dagen van opening tot sluiting.


Buurtpreventieteam De ondernemers willen graag in samenspraak met de gemeente, omwonenden en overige ondernemers een buurtpreventieteam oprichten. Directie Veiligheid (gemeente Den Haag) geeft aan dat dit een goed idee is. Na de vakantieperiode wordt er eerst gesproken met het bestaande buurtpreventieteam REVA en overige betrokkenen in de Weimarstraat. Draagvlak in de buurt is hierbij essentieel en dit zal eerst worden onderzocht door de gemeente.

306 weergaven1 opmerking

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page