top of page
DSC02679.jpg
Programmering

Wij beschouwen WijWeimar als een wijklaboratorium / broedplaats waar plannen en ideeën kunnen worden ontwikkeld en uitgewerkt tot concrete activiteiten en projecten. 

Wil je gebruik maken van het pand? Hier zijn geen of nauwelijks kosten aan verbonden. Hoe mooi is dat? 

Laat het even weten via wijkpaleisWEIMAR@gmail.com.

Repareercafé

Iedere derde zaterdag van de maand is er een repareercafé. Je kunt met allerlei spullen, van klein tot groot terecht om te laten repareren door handige buurtbewoners.

GROEN

Bij toerbeurt zijn groene, duurzame organisaties in de wijk aanwezig voor informatie, inloop, advies. Dit is een samenwerkingsverband van Duurzaam Den Haag, HOOM, HouvanjeHuis en Groene Regentes.

REVA moeders

Onder bezielende leiding van Mala vinden er wekelijks op maandagen en woensdagen bijeenkomsten plaats van de REVA moeders. Samen koken voor en leren van elkaar staan hierin centraal.

Nederlandse les

Aad geeft op maandagen Nederlandse les aan de aanwezige REVA Moeders. 

Programmering groeit!

Vanuit de derde werkgroep van het Wijkpaleis Weimar wordt gewerkt aan een bredere programmering in het leuke hoekpand.

Ben je op zoek naar een plek voor jouw activiteiten? Stuur dan een email aan wijkpaleisWEIMAR@gmail.com.

We voorzien dat de programmering zich als volgt kan ontwikkelen op basis van wat we horen uit de wijk en welke wensen er zijn.

REVA moeders

Het gaat deze groep om de belangenbehartiging en emancipatie van een grote groep vrouwen uit de buurt van Newtonplein, Kamerlingh Onnesplein en Kepplerstraat.

Tweemaal in de week komt de groep, vergezeld van hun kinderen bijeen in het Wij Weimarpand. Samen koken, levenslessen delen, goede raad en tips uitwisselen.

Eenmaal in de week krijgen deze moeders les in het Nederlands. Ook vormen ze een club waar zij en andere vrouwen uit de wijk elkaar naailes geven, kleding repareren, kleding zelf maken. De Nederlandse les aan deze buurtmoeders zal uitgebreid worden met andere groepen.

Repareercafé

“repareren, niet weggooien”! goed voor portemonnee, klimaat en contacten. Iedere derde zaterdag van de maand zit een groep deskundigen klaar om mensen te helpen bij het repareren van kapotte spullen. Op termijn gaat het repareercafé ook werken aan reparatielessen.

Wereldmaaltijd

twee maal per week koken enkele buurtbewoners een maaltijd die staat voor hun culturele achtergrond. Voedzaam, goedkoop, gezellig, leerzaam. Turks, Marokkaans, Senegalees, Nederlands, Frans, Indiaas, Italiaans, Surinaams, Afghaans.

Ken je wijk

De historische groep organiseert iedere maand een avond over een bepaald aspect van de wijk. Ontstaan, elektriciteitsfabriek, beroemde bewoners (Mata Hari in café Emma), zwembad de Regentes, specifieke gebouwen. Wellicht een aardige manier om nieuwkomers in de wijk te verwelkomen.

 

Huiswerkcursus 

Voor basisschoolleerlingen en leerlingen uit de eerste klassen van de middelbare school is er gelegenheid om in alle rust en eventueel geholpen door een volwassene hun huiswerk te maken. 5 dagen per week, 1,5 a 2 uur.

Contacten zijn er met VAHON, Klimop, Toermalijn en Elout.

Bijles 

In het verlengde van vorige activiteit is er gelegenheid om wat extra bijles te krijgen. In een tijdperk dat bijles en huiswerkbegeleiding een lucratieve particuliere markt vormt, gaat dat bij ons gratis. Als gewenst kan de bijles uitlopen op een speciale zomerschool.

Voorleesouders 

Enkele basisscholen in de wijk zijn zwak te noemen, voor hen organiseren we voorleesvolwassenen. Wie wil nou niet een uurtje in de week,
zijn / haar lievelingsboek voorlezen?

Popmusic-summerschool

In de zomervakantieperiode organiseert Carrera’s Muziekatelier popmuzieklessen voor kinderen uit de buurt.. Met name voor die kinderen die normaal niet met instrumenten on contract komen. 


Inloopspreekuur

Loop jij vast in formulieren of andere bureaucratische zaken ... 
geen zorgen, kom langs! 

Bij ons zit iemand die niet bang is voor een ingewikkeld formulier of spannend telefoontje en helpt je graag verder helpt. Op gezette tijden is
er een inloopspreekuur voor hulp bij contacten met de overheid, formulieren, huurzaken, geschillen enzovoort!


Groenhulp 

Samen met De Groene Regentes helpen we bewoners met het vergroenen van de wijk, het isoleren van het huis, het vervangen van tegels door
struiken en planten, het aanleggen van een achter- of voortuintje, bekijken of er wel of geen zonnepanelen op je huis kunnen komen

3D Printen / zagen

In het maakgedeelte worden workshops gegeven over het 3D printen maar ook zagen en bewerken van hout structuren. 

Inloopkoffie/thee

Iedere ochtend is er de mogelijkheid even koffie/thee te komen drinken, praatje te maken, mensen te ontmoeten.

Kinderkookcafé

Hou jij ook zo van koken? Of wil je het graag leren? Kom dan gezellig met ons mee koken in de Schoolkeuken. We koken  een diervriendelijk maaltijd en eten die samen op. Voor kinderen tussen de 7 tot 13 jaar. Kosten van 1 tot 7 euro (naar draagkracht).

Zangkoor

Een koor komt eens per week bij een om te oefenen.

Kindergymnastiek

In samenwerking met Circasso organiseren we iedere zaterdagochtend gymnastieklessen, -oefeningen, ritmische gymnastiek in het
gymlokaal voor buurtkinderen.

Therapie

Een zzp er uit de wijk geeft een aantal malen per week psycho motorische therapie (PMT) in het gymlokaal.


Buurttoneel

In samenwerking met Regentes ondersteunen en voortzetten van de traditie “Tussen Zand en Veen” , een toneelproductie over de levens van
wijkbewoners.


Open podium

Samen met Carrera’s Muziekatelier organiseren we eens per maand een open podium voor musici uit de wijk (een menging van solisten, bandjes, pop, klassiek, wereld).


Het is verstandig een behoorlijke vrije ruimte te laten, immers het is te verwachten dat de komst van de WijWeimarSchool veel energie zal losmaken en nieuwe activiteiten zal genereren. De vrije ruimte kan deze activiteiten honoreren.
Ook zal de komst van de ambachtelijke ateliers leiden tot nieuwe activiteiten.

bottom of page