top of page
DSC02703.jpg

De andere Weimar

Hier vertellen we wat goed gaat en wat (nog) niet goed gaat en wat beter of anders kan. Denk bijvoorbeeld aan verhalen over programma's, intiatieven en successen. Maar ook vind je hier berichten over criminaliteit, coffeeshops, leegstand, illegale slijterijen et cetera.

 
Wat gaat goed? De successen op een rij

 

 • Samen met buurtbewoners en winkelier is er een plan (visie) voor de langere termijn gemaakt.

 • Bij de inloopmiddag hebben meer dan 30 mensen uit de buurt aangeboden om “iets” te gaan doen in de buurt; van het ter beschikking stellen van kunst voor een tentoonstelling, het verlenen van hand en spandiensten in de winkel tot het aanbieden van een gratis AED cursus en het opzetten van een wijkarchief. Dat is een goed begin.  

 • Donderdag is Groene Donderdag in het pand: spreekuren van De Groene Regentes,
  van de VVE balie, van Duurzaam Den Haag en van Hou van je huis. Ondersteuning
  van de vergroening van buurt en huis wordt concreet aangeboden via
  energiecoaches. De Groene Regentes organiseert scholingen en vergadert in het
  pand.

 • Buurtgoed Vastgoed. Een intiatief van Wij Weimar. Panden die lange tijd leegstaan en verloederen, verkamering door projectontwikkelaars, stijgende huurprijzen, circulatie van crimineel geld – veel van de vastgoedinvesteringen in onze buurt Regentes-Valkenbos (ReVa) komen de leefbaarheid niet ten goede.  

Wat gaat nog niet goed? 

In eerste instantie richt Wij Weimar zich op de noodzakelijke positieve ontwikkelingen. Maar uiteraard zijn zij niet blind voor de negatieve kant.

 

Wij Weimar houdt ook voeling met de Stichting Mafuganova, die zeer actief is in het volgen van bestemmingsplannen, vergunningenbeleid en ondermijnende activiteiten en met burgers, die verontrust zijn over ontwikkelingen in hun buurt. Ze ondersteunden de roep om een onderzoek naar ondermijning in en rond de Weimarstraat. Inmiddels gaat het Gemeentebestuur in opdracht van de Raad een ondermijningsonderzoek uitvoeren.

 

Begin juni heeft de groep Wij Weimar een stuk geschreven over het heden en toekomst van de Weimarstraat. Hoe zie die er nu uit, wat zou er moeten en kunnen gebeuren om de straat te verbeteren?


Meer weten? Lees dan het stuk De Weimarstraat .. en nu?  

 

bottom of page