top of page
Zoeken
  • Peter

Initiatiefgroep Wijkpaleis REVA | even voorstellen

Bijgewerkt op: 5 mei

Hierbij even een voorstelrondje van de initiatief groep Wijkpaleis REVA (werknaam).

Onder andere het initiatief Buurtgoed Vastgoed, stichting BEVR en WijWeimar / het wijklaboratorium komen hierin samen met als doel een grootse plek van, voor en door de wijk te realiseren.


Ons ideaalbeeld van een plek in REVA van iedereen voor iedereen; Een wijkpaleis

Het Wijkpaleis biedt ruimte voor ontmoeting, ruimte om te maken, te leren en te ondernemen. Maken, als in vervaardigen, creëren, fabriceren bijvoorbeeld in de wijkkeuken, het maaklokaal, een textielatelier of een houtwerkplaats.

Maar ook over "het" maken in het leven.

Leren doen we van elkaar, in de praktijk en van anderen die bijvoorbeeld de tijd nemen

voor huiswerkbegeleiding of een repareer café.


Het wijkpaleis is een plek voor bijzondere ontmoetingen en kruisbestuiving, met name door de verscheidenheid aan de gebruikers. Een belangrijke voorwaarde voor succes van het Wijkpaleis is dat wijkbewoners en wijkondernemers zich hiervoor gezamenlijk inspannen,

op vrijwillige basis. Het is de kern van het functioneren van het wijkpaleis en de manier om veel meer mogelijk te maken dan normaalgesproken zou kunnen met de beschikbare budgetten.


Regentes Valkenbos

REVA is een zeer gemengde wijk, met herkenbare economische, culturele en maatschappelijke verschillen. De meeste inwoners van REVA waarderen deze diversiteit. Een relatief groot aantal inwoners van de wijk wordt gedreven door doen en maken, niet als verdienmodel maar om te verbinden. Verbinden door uitwisselen, overdragen, stimuleren,

helpen en ondersteunen. Doen, is vooral organiseren van gezamenlijke activiteiten als bijvoorbeeld koken, huiswerkbegeleiding, spullen repareren, wandelen door de wijk. Maken betreft bijvoorbeeld gebruiksvoorwerpen, meubels, muziek, kunst.

Ook dit doen en maken is divers, maar de gemeenschappelijke deler is betrokkenheid.

Een aantal van deze wijkbewoners is op zoek naar ruimte.

Vanuit de aard van hun activiteiten is de wens zichtbaar en bereikbaar te zijn en onderdeel te zijn van een collectief. Ze willen vooral een wijk- en buurtgerichte onderneming zijn.


De initiatiefgroep

De initiatiefgroep komt regelmatig (tot op heden iedere vrijdag om 10.00 uur) bijeen en bespreekt onder andere de voortgang van de 4 verschillende werkgroepen.


Schematische weergave van huidige opstartfase waarin we van klein (Wij Weimar) naar groot (wijkpaleis REVA- werknaam) willen groeien met grootse betrokkenheid uit de wijk.


Joanna

Joanna is woonachtig in de Weimarstraat. Ze is een betrokken enthousiaste buurtbewoner en zorgt voor de nodige ideeën in de initiatiefgroep en is scherp op dat wat in onze omgeving speelt. Buurtactiviteiten, overleggen en gemeentelijke ontwikkelingen. Joanna is tevens onbezoldigd penningmeester van stichting BEVR (Buurt Eigenaren Valkenbos Regentes).


Piet

Extreem betrokken buurtbewoner. Als er ergens iets te overhandigen valt aan een wethouder of zittend een statement gemaakt kan worden is Piet erbij. Piet kan niet wachten! Piet is naast lid van de initiatiefgroep ook één van de initiatiefnemers geweest van Buurtgoed Vastgoed en de drijvende kracht achter het repareercafé. Iedere derde zaterdag van de maand in Wij Weimar.


Marian

Er is weinig wat Marian niet kan. Tenminste dat denken wij als gehele initiatiefgroep.

Marian is recent (begin 2024) aangehaakt bij de groep en vervult de rol van administratief ondersteuner. En dat kan ze als geen ander! Ze weet van onze droomsessies rake verslagen en concrete acties te maken.


Paul

Als je zegt narratief, dan zeg je Paul. Paul woont al meer dan veertig jaar in de wijk en heeft een behoorlijke staat van dienst in bestuurlijke / stedelijke communicatie.


Ben

Ben is net als Paul en Hans geen nieuwkomer in de buurt. Al een jaar of 42 woonachtig in de wijk. Hij is sinds jaar en dag actief in de wijk en als oud projectleider bij de gemeente zeer betrokken en vol enthousiasme en ideeën.

Ben was ooit betrokken bij de oprichting van Wij Weimar, was mede verantwoordelijk voor het organiseren van het meekijken bij het Rotterdamse voorbeeld en heeft zijn voelsprieten uit staan in de wijk.

Ben is vanaf het begin af betrokken bij het initiatief en weet ons altijd weer te voorzien van nieuwe ideeën en contactpersonen of voorbeelden. Zowel dichtbij als verder weg.

Ben is regelmatig op de racefiets te vinden.

Ben is ook zeer betrokken bij het repareer café.


Robert

Stedenbouw + planologie + Leefbaarheids Effecten Rapportage = Robert.

Robert brengt zijn kennis in vanuit stedenbouw in diverse steden en zijn maatschappelijke betrokkenheid. Hij bewaakt het bredere plaatje, politiek en fysiek.


Guus

Guus is in het dagelijks leven te vinden in Den Haag Zuid West en houdt zich bezig met sociaal beheer en inrichting van de openbare ruimte. Guus is op de achtergrond betrokken bij ons initiatief.


Laressa

Buurtbewoner Laressa houdt zich in het dagelijks leven bezig als kwartiermaker en verbinder in vastgoed en gebiedsontwikkeling. Partijen aan elkaar verbinden en plekken de lucht ingooien is het mooiste wat er is. Laressa brengt de nodige ervaring en expertise mee in het exploiteren van een locatie.


Hans

Hans woont al enkele tientallen jaren in de door hem zo geliefde wijk. Met zijn enorme ervaring in het brede welzijns- en opbouwwerk heeft Hans een goed beeld van hoe het moet, en ook hoe het vooral niet moet, zo'n buurtinitiatief opbouwen. Hans is scherp op wat wel en niet van welke organisatie / instelling verwacht mag worden.


Peter

Peter woont pas sinds 2020 in de Marconistraat en brengt zijn kennis en kunde van het regelen en faciliteren in. Peter is onbezoldigd secretaris van stichting BEVR (Buurt Eigenaren Valkenbos Regentes) en betrokken bij Buurtgoed Vastgoed.


Heb je specifieke ervaring / kennis / kunde die ons kan helpen met het verder opzetten van dit initiatief? Klein of groot, in werkgroep of een keer met hamer / beitel / behanglijm / denk- of slagkracht?


Stuur een email naar wijkpaleisreva@gmail.com!
32 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page