top of page
Zoeken
  • olierook98

Aanpak Den Haag criminaliteit in winkelstraten als Weimarstraat

Gemeenteraad steunt D’66-voorstel

Den Haag wil in specifieke winkelstraten of -gebieden de vermenging van de criminele onderwereld met de bovenwereld hard gaan aanpakken. Dat zou bijvoorbeeld gericht kunnen gebeuren in de Weimarstraat

Door beter te focussen op één of hooguit enkele gebieden in de stad is de kans op succes groter, meent fractieleider Hanneke van der Werf van D66, die vandaag haar voorstel door de Haagse politiek aangenomen zag worden.

Wat haar betreft komen de Weimarstraat en het gebied rond de Zevensprong voor de nieuwe aanpak in aanmerking. Dat zijn plekken ‘waar mogelijk sprake is van ondermijning en in elk geval niet altijd helder is of de gang van zaken zuiver is’.

In het najaar kiest de gemeente een straat of gebied uit voor een proef met de nieuwe aanpak, die ook moet voorzien in betere informatie over de betrokken bedrijven. Zo wil D66 dat alle relevante data van verschillende instanties wordt gekoppeld.

,,De gemeente heeft zicht op pandeigenaren (kadaster), de belastingdienst heeft kennis over de omzet (belastingaangifte) en de inspectie Sociale Zaken kan een beeld geven van de arbeidsomstandigheden”, meent Van der Werf. ,,Als al die data worden gekoppeld ontstaat er een duidelijk beeld van wat er in een gebied of in een straat gaande is.”

Amsterdam

Voorbeeld voor de nieuwe aanpak van criminaliteit in de bovenwereld is Amsterdam, waar specifieke straten als de Javastraat en de Oude Hoogstraat - met veel belwinkels en groentewinkels - onder de loep werden genomen. Het leverde een flink aantal dichtgetimmerde ramen op en in die panden zijn inmiddels bonafide ondernemers aan de slag, zo heet het in het voorstel.

Burgemeester Pauline Krikke vindt het plan een verrijking: ,,We zetten steeds meer in op ondermijning. Dat doen we omdat het een negatief effect heeft op onze wijken en buurten. Het kenmerk van ondermijnende criminaliteit is immers dat het gewoon om de hoek gebeurt, in doodgewone Haagse straten. Dat tast de leefbaarheid en veiligheid in wijken aan.”

Een van de acties uit het initiatiefvoorstel die de burgemeester aanspreekt is het vormen van een pact met welwillende bewoners, ondernemers en vastgoedeigenaren. ,,We kunnen als gemeente van alles bedenken, maar we zijn voor een groot deel afhankelijk van de mensen in de stad. Als die zich organiseren, kunnen we dit beter en sneller de kop indrukken.”

(bron AD 4-7-2019)

39 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page