top of page
DSC02679.jpg
Onze programma's

 

Wij beschouwen WijWeimar ook als een laboratorium / broedplaats / kraamkamer waar plannen en ideeën kunnen worden ontwikkeld en uitgewerkt tot concrete activiteiten en projecten. Lees meer hierover in het beleidsplan van de Stichting BEV&R.

Groene Donderdag

 

 

 

Op donderdag zijn bij toerbeurt de vier belangrijkste groene, duurzame organisaties in de wijk aanwezig voor informatie, inloop, advies. De groene donderdag is een samenwerkingsverband van Duurzaam Den Haag, HOOM, HouvanjeHuis, Groene Regentes.

Ontwikkelgroep & winkelmanagement

 

Er is een ontwikkel Groep opgericht die een plan zal gaan opstellen voor de ontwikkeling van de Weimarstraat op de langere termijn. Vraagstukken zoals openbare ruimte, inrichting, verkeersafwikkeling en economische vitaliteit komen daarbij aan de orde.

WijWeimar bepleit om op korte termijn in samenwerking met de gemeente en de BIZ / de ondernemers de voorbereidingen te treffen voor de instelling van winkelstraatmanagement.

Kunst & Kennis

 

 

 

Behalve kunst willen wij ook ideeën, plannen en initiatieven uit de wijk een podium geven door het organiseren van informatie- en discussieavonden over thema’s die in de wijk spelen. Daarbij willen wij de activiteiten het liefst niet alleen beperken tot het geven van informatie, maar ook aanzetten tot concretisering en uitvoering.

bottom of page