top of page
Zoeken
  • olierook98

Uitnodiging bijeenkomst proefgebied Weimarstraat

Beste buurtgenoten, ondernemers en anderszins betrokkenen bij Valkenbos en Regentes,


Er is veel aan de hand in Valkenbos en Regentes en dat is te merken aan de grote aandacht die er inmiddels is ontstaan voor de Weimarstraat. Wij Weimar is een plek om alle positieve krachten in de wijken Valkenbos en Regentes en dus ook de Weimarstraat bij elkaar te brengen om het negatieve sentiment om te buigen tot een hechte en positieve sociale en economische structuur.


Om tafel

Met allerlei organisaties zijn contacten opgebouwd en zitten we om tafel om gezamenlijk een visie te ontwikkelen hoe het beter kan op het gebied van verkeer, ruimtelijke ordening, veiligheid, woningmarkt, economie en sociale cohesie. Wethouders en burgemeesters weten ons te vinden en ook met raadsleden en ambtenaren hebben we regelmatig contact in ons pand op de hoek van de Weimarstraat en Noorderbeekdwarsstraat.


Proefgebied Weimarstraat

Burgemeester Remkes heeft inmiddels besloten om (een deel van) de Weimarstraat als een proefgebied aan te wijzen waarvoor een noodverordening van kracht is. Op 29 januari heeft de Raad hiermee ingestemd. Het betreft een proef waarbij er extra inzet is op het gebied van handhaving, toepassing van verordeningen, de wet BIBOB en verkeersveiligheid.


Uitnodiging

Graag willen wij met jullie om de tafel om deze nieuwe situatie op de Weimarstraat door te spreken en te kijken hoe we hierop in kunnen spelen en welke bijdrage bewoners, ondernemers en anderszins betrokkenen kunnen leveren om tot een beter woon en leefklimaat en economisch klimaat te komen.
Wij zouden het bijzonder op prijs stellen als jullie op 12 februari om 20.00 uur met ons om tafel willen om hierover van gedachten te wisselen. Uiteraard in ons pand.


Met vriendelijke groet,

Wij Weimar.


PS: Hopelijk zijn er onder jullie ook weer nieuwe mensen die zich met ons actief willen inzetten voor het realiseren van krachtige, vitale en duurzame sociale, culturele en economische netwerken in onze wijken.

28 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page